Uroczystości upamiętniające generała Ryszarda Kuklińskiego

12 lutego w niedzielę senator Zbigniew Cichoń uczestniczył  w uroczystościach upamiętniających gen. Ryszarda Kuklińskiego zorganizowanych z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, które rozpoczęły się w Mszą św. w kościele Kapucynów. Homilię wygłosił duszpasterz Sybiraków O. Jacek Pająk. Następnie zebrani przemaszerowali do Parku Jordana, aby wspomnieć tam pod pomnikiem gen. Kuklińskiego jego heroiczną postać i złożyć kwiaty. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz oraz Wojska, harcerze i młodzież z UKS „Sokół”.
Podczas wystąpienia przy pomniku Generała senator przypomniał postać Ryszarda Kuklińskiego zwracając uwagę na to, ze jest on bohaterem narodowym, o którym można powiedzieć, że był pierwszym polskim żołnierzem w NATO. Uratował on Europę przed atakiem ze strony układu warszawskiego, w którym Polska byłaby głównym teatrem działań wojennych, w tym ofiarą użycia broni jądrowej. Z tego powodu należy mu się hołd i wdzięczność nie tylko ze strony Polaków. Zdjęcia Z. Galicki)