100-lecie śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

21 grudnia 2017 roku Senat podjął uchwałę dla uczczenia  św. Brata Alberta Chmielowskiego  w 100-lecie śmierci tego powstańca styczniowego, artysty i opiekuna ubogich; jego życie może być wzorem człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest “więcej być, niż mieć” – głosi uchwała, którą we wtorek przyjął Senat.

Za uchwałą opowiedziało się 74 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 W grudniu przypadała 100. rocznica śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, co zbiegło się z zakończeniem roku 2016 ogłoszonego przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia. “W czasie tym szczególnie warto pamiętać o postaci Brata Alberta Chmielowskiego jako tego, który swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie(…)Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do nauczycieli i wychowawców z apelem o popularyzację wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta – artysty malarza, powstańca styczniowego i miłosiernego opiekuna najuboższych. Jego życie może być wzorem człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest więcej być, niż mieć (…) Ogromny wpływ i autorytet moralny Brata Alberta dawały jego przyjaciołom artystom impuls, by pójść jego śladem. Tylko nalegania Brata Alberta i przypomnienie im, iż mają inne powołanie, zmieniły ich zamiary. Za wybitne zasługi dla działalności artystycznej i na polu pracy społecznej prezydent Ignacy Mościcki 10 listopada 1938 r., a więc pośmiertnie, przyznał Albertowi Chmielowskiemu Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski” – napisano w uchwale.

Podkreślono, że “postać Brata Alberta Chmielowskiego zainspirowała Karola Wojtyłę do napisania dramatu Brat naszego Boga, który powstał w latach 1944–1950″.

 “Brat Albert Chmielowski dosłownie pojmował wezwanie Chrystusa, by być miłosiernym wobec drugiego człowieka i, porzuciwszy wszystko, pójść za Chrystusem, a  dzielenie losu z wydziedziczonymi, pozbawionymi dachu nad głową i nędzarzami, a nie jałmużnę uznawał za prawdziwą pomoc (…) W jałmużnie widział jedynie uspokojenie sumienia bogatych, a nie rzeczywistą pomoc. W uznaniu heroiczności cnót Brata Alberta Chmielowskiego i potwierdzając jego kult, papież Jan Paweł II 22 czerwca 1983 r. ogłosił go na krakowskich Błoniach błogosławionym, a 12 listopada 1989 r. w Rzymie – świętym” –  przypomniano w uchwale.

 w Senacie została otwarta wystawa “Święty Brat Albert – życie, powołanie i dzieło”, przygotowana przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek z Krakowa.  Inicjatorem  uchwały i zaprezentowania wystawy był senator PiS Zbigniew Cichoń.