Posiedzenie Senatu sprawozdawcą ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego

Podczas ostatniej sesji Senatu (26 czerwiec) uczestniczyłem w Komisji Praw Człowieka i Komisji Ustawodawczej i byłem na posiedzeniu Senatu sprawozdawcą ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Zgłosiłem szereg poprawek do tej ustawy, które zostały uwzględnione, a które miały na celu zapobieżenie zamknięciu dostępu do Sądu m. in. przez zbyt restrykcyjne uzależnienie od uiszczenia opłaty sądowej