Spotkanie z członkami i sympatykami Klubu “Gazety Polskiej” w Niepołomicach

W sobotę 18 lutego 2017 r. senator Zbigniew Cichoń spotkał się  z członkami i sympatykami Klubu “Gazety Polskiej” w Niepołomicach. Okazją był pokaz filmu “Buntownik Boży” poświęcony św. Rafałowi Kalinowskiemu – uczestnikowi Powstania Styczniowego, ministrowi wojny, a po jego klęsce zesłańcowi syberyjskiemu, później odnowicielowi zakonu karmelitów w Polsce, Na temat filmu mówiła Bogusława Stanowska-Cichoń – realizatorka tego dokumentu.
Praca nad filmem pozwoliła jej pojechać śladami św. Rafała do Petersburga, na Syberię do Usola, do Grazu (Austria) i do Goer (Węgry) i podzieliła się wspomnieniami z tej pielgrzymki z kamerą. Losy powstańcze Rafała tak bardzo podobne do losów wielu Polaków pozwoliły na przywołanie innych bohaterów tego zrywu narodowego. Senator Zbigniew Cichoń  mówił o swoich fascynacjach osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Rafała Kalinowskiego, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego i Gandhiego.