Konwencja PiS pod hasłem „Polska jest sercem Europy”

23.2.2019 roku odbyła się konwencja PiS pod hasłem „Polska jest sercem Europy”. Spotkanie odbywało się pod hasłem Polska sercem Europy.Prezes PiS nawiązując do czekających nas wyborów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu oraz Senatu powiedział, iż wolność i wiara Polaków są ich największa wartością, a rządy tak w skali kraju jak i Europy winny te wartości realizować. Prezes zapowiedział jednorazowa wypłatę wszystkim emerytom i rencistom kwoty 1100 zł w dniu 1 maja 2019 r., świadczenia 500 plus już na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., zwolnienie od. podatku osób do 26 roku życia. Prezes podkreślił, iż z wolnością człowieka jest związana nierozłącznie godna człowieka pozycja materialna i stad działania rządu, by zapewnić mu godny byt materialny. Spotkało się to z ogromnym aplauzem zgromadzonych.Z kolei premier Beata Szydło i Premier Mateusz Morawiecki w swych wypowiedziach dokonali przeglądu zapowiedzianych i zrealizowanych obietnic wyborczych wskazując na wiarygodność rządu.?Konwencja przebiegała w pogodnym nastroju, mobilizując ludzi do dalszego zaufania do PiS . Jako przestroga zabrzmiały słowa Prezesa, iż powrót do władzy PO nie byłby powrotem do przeszłości, ale jeszcze czymś gorszym. Polska przestałaby należeć do Polaków, o co zabiegał rząd premiera mec. Jana Olszewskiego i co właśnie realizuje obecny rząd.