Święto Żołnierzy Wyklętych – Skawina

Wczoraj 1 marca odbyły się wojewódzkie obchody Święta Żołnierzy Niezłomnych w Skawinie. Na tę uroczystość zaproszeni zostali trzej kombatanci, którzy działali w konspiracji po wojnie: Jan Fidziński, Aleksander Wojtylak i Andrzej Żyliński. Młodzież ze Szkoły im. Jana Pawła II przedstawiła piękny montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych pochodzących ze Skawiny.