Ustawa o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego

Cieszę się, że poprawki zgłoszone przeze mnie i przyjęte przez Senat do ustawy o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego zostały wczoraj przez Sejm zaakceptowane i tym samym przyjęte.