Zjazd „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Warszawie z okazji czwartej rocznicy strajków rolniczych

W czwartek 27 czerwca uczestniczyłem w zjeździe „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Warszawie z okazji czwartej rocznicy strajków rolniczych. W spotkaniu uczestniczył także Marszałek Ryszard Terlecki, senator Jerzy Chruścikowski oraz przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Teresa Hałas a rolnicy przedstawili swoje problemy związane zwłaszcza z opanowaniem rynku zbytu ich produktów przez obcy kapitał dyktujący bardzo niskie ceny skupu a także związane konkurencją ze strony olbrzymich ferm.