Konferencja IPN w Krakowie na temat wybuchu II Wojny Światowej w Polsce w Pałacu Krzysztofory

We wtorek 10 września mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez IPN w Krakowie w Pałacu Krzysztofory na temat wybuchu II Wojny Światowej w Polsce. Konferencja podsumowała wiedzę o kampanii wrześniowej na froncie południowym. Bardzo interesujące były też wykłady ukazujące zaangażowanie ludności cywilnej w obronę własnych miast.