Spotkanie członków senackiej grupy Polsko-Francuskiej z Ambasadorem Francji

Podczas spotkania grupy polsko-francuskiej w Senacie podziękowaliśmy za współpracę ambasadorowi Francji Pierre Lévy.