Promocja Absolwentów XXVII Turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz słuchaczy XXXV Turnusu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

W piątek 28 czerwca br uczestniczyłem w promocji absolwentów XXVII turnusu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz słuchaczy XXXV Turnusu Kwalifikacyjnego. Promocja była okazją do złożenia przeze mnie gratulacji za wytrwałość w nauce promowanym absolwentom. Przypomniałem także, iż strażacy cieszą się najwyższym uznaniem społecznym jako grupa zawodowa i życzyłem, aby tę ocenę utrzymywali przez swą pracę i postawę.