Kalendarium

 • 1952 urodzony w Częstochowie
 • 1975, 1976 ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Administracji w 1975 r., Prawa w 1976 r.
 • 1976 młodszy asystent na Wydziale Prawa i Administracji
 • 1976 – 1982 aplikacja sądowa, radcowska i aplikacja adwokacka
 • od 1982 do dziś wykonuje zawód adwokata
 • od 1980 – doradca “Solidarności” na Politechnice Krakowskiej
 • 1982-1989 obrońca i pełnomocnik w sprawach politycznych osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego
 • 1991 trzy tygodnie stypendium w Strasburgu w Radzie Europy w dziedzinie obrony praw człowieka
 • 1992 cztery miesiące stypendium na De Paul University w Chicago na Wydziale Prawa i praktyka zawodowa w różnych kancelariach adwokackich zajmujących się obroną praw człowieka oraz praktyka w Kongresie Polonii Amerykańskiej
 • W latach 1989-2003 r. radny Miasta i Gminy Wieliczka i członek Zarządu wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego
 • od 1992 do chwili obecnej członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 1996r. jej V-ce Przewodniczący
 • od 1992r. członek założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej w tym od 2003 r Prezes Stowarzyszenia
 • od 1993 – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
 • od 2005 r. Sędzia Trybunału Stanu (także od 1997 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, autor artykułów i glos do orzeczeń w “Palestrze”, “Rzeczpospolitej” a także opracowań w książkach dotyczących praw człowieka, w tym zagranicznych, Autor rubryki porad prawnych w “Źródle”.
 • od 2007-2011 r. Senator RP VII kadencji wybrany z listy PiS (okręg 12 – Kraków). Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.
 • od 2015- Senator RP IX kadencji wybrany z listy PiS. Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej i członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Członek Grupy Frankofońskiej i Polsko-Gruzińskiej a także członek Zespołu do Spraw Światowych Dni Młodzieży w Polsce, Zespołu do Spraw Dzieci