Rodzina

“Staramy się być otwarci na potrzeby innych, zwłaszcza ubogich, przeżywających tragedie i kryzysy życiowe upatrując w nauce Jana Pawła II niedościgły wzór.

Pełna, kochająca się rodzina, to w dużej mierze gwarancja likwidacji patologii społecznych wśród młodzieży, które powstają najczęściej z braku miłości rodzinnej. Tym samym inwestycja państwa w rodzinę to najlepsza z możliwych inwestycji w pomyślność i lepszą przyszłość Polski”.

Zbigniew Cichoń

 

Żona, Bogusława Cichoń, absolwentka filologii polskiej, pracuje od wielu lat w Wydawnictwie Literackim, jest autorką scenariuszy filmowych i realizatorką filmów o tematyce dokumentalnej, między innymi “Dar Bożego Miłosierdzia”, “Ważne jak katechizm księdza Twardowskiego”, “Patron trudnych czasów – abp Zygmunt Szczęsny Feliński”, “W Czernej i w Ostrej Bramie”, “Elżbieta z Dijon”, “Śladami Jana Pawła II”.

Zbigniew Cichoń wraz z żoną angażują się w realizację różnych inicjatyw oraz w działalność społeczną i charytatywną, m.in. w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Fundacji Św. Jana Kantego i Karmelitańskim Centrum Kultury Duchowej “Communio Crucis”. Dzieci Ania i Michał są absolwentami prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

“Rodzina, nie tylko moja własna, ale każda, wydaje mi się być bezcenną wartością, wymagającą ochrony i pielęgnacji. Państwo w swych rozwiązaniach prawnych powinno otaczać opieką rodzinę przez prorodzinne ustawodawstwo podatkowe. Pierwsze kroki pozytywne w postaci zniesienia podatku od spadków i darowizn między osobami najbliższymi czy odpisy podatkowe na każde dziecko poczynił obecny Rząd. Konsekwentnie należałoby przywrócić zlikwidowany fundusz alimentacyjny, zmienić przepisy dyskryminujące pełne rodziny wobec niepełnych, stymulujące rozwody i separacje, umożliwić prowadzenie firm rodzinnych poprzez likwidację dyskryminacji podatkowej wobec osób zatrudniających małżonka”.

Zbigniew Cichoń