Spotkanie grupy parlamentarnej norwesko-polskiej z udziałem ambasadora Norwegii i przewodniczącej polskiej strony Pani Poseł Masłowskiej

W środę 11 września 2019 r. odbyło się spotkanie grupy parlamentarnej norwesko-polskiej z udziałem ambasadora Norwegii i przewodniczącej polskiej strony Pani Posel Masłowskiej. Pan ambasador i Pani Poseł Masłowska podsumowali prace komisji w mijającej kadencji, dziękując jej członkom i życząc reelekcji i spotkania w tym samum gronie po wyborach.