Biografia

ZBIGNIEW JAN CICHOŃ  – Senator RP VII i IX kadencji

Urodzony w 1952 roku. Adwokat, obrońca i promotor praw człowieka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Rady Europy i DePaul University w Chicago, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, współzałożyciel i od 2003 roku prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Prawników, wolontariusz na rzecz ubogich i potrzebujących.

W 1976 r. inwigilowany przez UB i usunięty ze stanowiska asystenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z zaangażowaniem w działalność duszpasterstwa akademickiego Dominikanów “Beczka” w Krakowie. Ukończył aplikację sądową, radcowską i adwokacką i od 1982roku do dziś wykonuje zawód adwokata. Doradca “Solidarności” na Politechnice Krakowskiej od 1980 roku.

W latach 1982-1989 obrońca osób dotkniętych represjami reżimu komunistycznego.

Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich zajmujących się obroną praw człowieka oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej. W pierwszych wyborach samorządowych w nowej Polsce radny Miasta i Gminy Wieliczka i członek Zarządu wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego.

Dwukrotnie wybrany na Sędziego Trybunału Stanu. Od 10 lat członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Autor artykułów i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego w “Palestrze”, “Rzeczpospolitej”, a także artykułów w edycjach książkowych dotyczących praw człowieka, w tym również zagranicznych. Autor rubryki porad prawnych w “Źródle”.

Uczestnik sympozjów w Uniwersytecie Jagiellońskim, Toruńskim, Gdańskim i Opolskim, członek jury ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o prawach człowieka organizowanych przez Katedrę Praw Człowieka w Uniwersytecie w Toruniu. Organizator kilku międzynarodowych konferencji dotyczących praw człowieka, w tym ostatniej w 2005 r. na temat: “Nowe wyzwania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka pochodzące z byłych krajów komunistycznych”.

Zawsze bezpartyjny. Adwokat reprezentujący pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka od 1997r., w tym w sprawie Broniowski dototyczącej mienia zabużańskiego, zakończonej sukcesem zmieniającym sytuację prawną 80 tysięcy Zabużan.

Doradca pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia “Pomoc Bliźniemu” przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i “Poradnia Miłosierdzia” przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach). Żonaty, ojciec dwojga dzieci.