W programie “Radiowego Klubu Gazety Polskiej” na antenie Radia Kraków

W lutym senator Zbigniew Cichoń był gośćmi pana redaktora Miłosza Horodyskiego i pana redaktora Ryszarda Kapuścińskiego w programie “Radiowego Klubu Gazety Polskiej” na antenie Radia Kraków.
Żona Bogusława Stanowska-Cichoń zaprosiła na premierę swego nowego filmu dokumentalnego “Wygnaniec” o arcybiskupie Eugeniuszu Baziaku, natomiast senator mówił na temat m. in. konieczności powstrzymania dzikiej reprywatyzacji kamienic w Warszawie.