Odwiedziny u wolontariuszy z Poradni Miłosierdzia

W sobotę odwiedziliśmy w grupie wolontariuszy z Poradni Miłosierdzia działającej przy sanktuarium w Łagiewnikach placówkę Caritasu w Zatorze.

Spotkaliśmy się z jej podopiecznymi. Pobyt w tym historycznym mieście był okazją do zwiedzenia zabytkowego centrum.